รายละเอียดสินค้า

พัดลม HP (4pin) 14-E

Support : 15-E,17-E