รายละเอียดสินค้า

สายแพ HP 2000-2C

Support : 2000-2C34NR