รายละเอียดสินค้า

Keyboard ASUS N43 ปุ่มชิด

Support : B43,X45V,X45U,X45VD,X45A,K43,K43T,X43,X43U,X43B,X43S,X44,X44C,X44H,X44HR,X44HY,X44L,N43S,N82,X84,U35,P42,P43