รายละเอียดสินค้า

สายแพ Lenovo G480-ER10

Support : G580,G485