รายละเอียดสินค้า

Top Nozzle BGA Rework Station M2BGA & 5860 ปลายหัวเป่าบน เครื่องเปลี่ยน Chips M2BGA และ รุ่น 5860,5830 ขนาด 59mm. x 62mm. ครอบคลุม BGA Chips ขนาด 58mm. x 61mm. ถึง 63mm. x 66mm. โดยการปรับระยะหัวเป่า