รายละเอียดสินค้า

สายแพ Samsung N130,NB28,NB30,N210,N143,N145,N148,N150 -BA39-00969A