รายละเอียดสินค้า

พัดลม HP Compaq V3000

Support : DV2000 INTEL