รายละเอียดสินค้า

พัดลม Dell N4050

Support : N5040,N5050,M4040,M5040,V1450