รายละเอียดสินค้า

Keyboard Acer AS4755

Support : V3-431,V3-471,E1-472G,E1-410,V3-471G,AS3830,AS3830G,AS4830,AS4830G,ES1-511,E5-411,E5-421,E5-471,E1-470,E1-430,E1-432,TravelmateP246, ES1-431