รายละเอียดสินค้า

1.65mm.

ACER  Timeline series (AS4810T-8480, AS4810TZ-4439, AS4810TZ-4696) 10 PIECE DISCOUNT PACK - dc jack, color yellow, 1.65mm                                        GATEWAY  EC54 series (EC5409U, EC5412U), EC58 series (EC5801U, EC5802U, EC5809U, EC5810U, EC5811U)ACER AS5810T-8929, AS5810T-8952, AS5810TZ-4112, AS5810TZ-4274 dc jack, color yellow