รายละเอียดสินค้า

DC Port SAMSUNG NP-R530

Support : NP-R580, NP-RV510, NPRV530, NPRV580