รายละเอียดสินค้า

พัดลม HP Compaq 325

Support : 326,HP550,320,321,420,425,620,625