รายละเอียดสินค้า

ตัวเพิ่ม HDD ใส่ช่อง CD SATA แบบหนา (12.7mm)