รายละเอียดสินค้า

มีความสามารถลดความร้อนได้มากกว่า 10 องศา สินค้านำเข้า คุณภาพสูงสุด มีเนื้อเงินผสมอยู่ในปริมาณมาก ระบายความร้อนได้ดีที่สุดในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การระบายความรอ้น Chip VGA และ CPU