รายละเอียดสินค้า

Debug Card M4LCD-P

 

สำหรับช่างซ่อมเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์ PC ใช้ตรวจสอบและบอกอาการเสียของเมนบอร์ดด้วยระหัส ประหยัดเวลาในการตรวจซ่อมอาการเสีย