รายละเอียดสินค้า

โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบโต๊ะ กำลังขยาย 10X พร้อมไฟ LED แสงสีขาว

โครงสร้างแข็งแรงพิเศษสะดวกในการปรับมุมมองและลดการสั่นสะเทือน

ไฟ             : LED(10W) แสงสีขาว

กำลังขยาย :  10x

ขนาดเลนส์ :  127 mm

กระแสไฟ   :  220V AC