รายละเอียดสินค้า

CPU Dummy คืออุปกรณ์ที่ใส่ลงใน Mainboard ต่างๆ แทน CPU จริงๆ เพื่อใช้วัดระดับแรงดันไฟฟ้าต่างๆ ก่อนที่จะใส่ CPU จริงๆ สามารถป้องกันความเสียหายจาก Mainboard ที่ภาคจ่ายไฟเสีย อันอาจทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าสูงมากกว่าปกติ ทำให้ CPU เสียหายได้ในทันที , CPU Dummy เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่างซ่อมมืออาชีพทั่วโลกต่างต้องใช้เป็นประจำ เพื่อลดปัญหา CPU เสียหาย